top of page
Bakgru

Vi på Arterios

strävar efter att driva vår verksamhet på ett hälsosamt och ansvarsfullt sätt, där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet står i fokus. Vår grundläggande övertygelse om att verksamheten måste integrera dessa dimensioner präglar vårt dagliga arbete och strävan efter att göra en positiv skillnad i världen.

Årets Leverantör Arterios - Linas Matkasse
Arterios Pelare - BRC certifikat

BRC-certifiering

Vi har tagit steget mot att säkerställa de högsta standarderna inom livsmedelssäkerhet genom att inleda vår BRC-certifieringsprocess. Denna certifiering är en omfattande kvalitetsstandard som förstärker vårt åtagande för säkra och högkvalitativa produkter. Vår anläggning och kvalitetsarbete kommer att genomgå en noggrann granskning av externa aktörer för att säkerställa att vi uppfyller och överträffar de högsta bransch standarderna.

Certifieringen beräknas vara klar hösten 2024. 

Arterios pelare - BRC certifikat
Image by Javier Quiroga

BRC-certifiering

Vi har tagit steget mot att säkerställa de högsta standarderna inom livsmedelssäkerhet genom att inleda vår BRC-certifieringsprocess. Denna certifiering är en omfattande kvalitetsstandard som förstärker vårt åtagande för säkra och högkvalitativa produkter. Vår anläggning och kvalitetsarbete kommer att genomgå en noggrann granskning av externa aktörer för att säkerställa att vi uppfyller och överträffar de högsta bransch standarderna.

Certifieringen beräknas vara klar hösten 2024. 

Screenshot 2023-09-19 200513.png

Hållbarhet genomsyrar varje länk i vår värdekedja. Från våra leverantörer till våra kunder strävar vi efter att dela och integrera hållbara metoder. Detta inkluderar att stödja och uppmuntra våra partners att också anta hållbara affärsprinciper.

Vår resa mot hållbarhet är en ständig strävan efter förbättring, där vi aktivt söker nya sätt att integrera hållbara metoder i alla aspekter av vår verksamhet. Vi är fast beslutna att vara föregångare inom hållbarhet och att skapa en positiv påverkan på samhället och miljön runt omkring oss.

Hela värdekedjan

Arterios - Tzatziki

Vår syn på ekonomisk framgång sträcker sig bortom årsresultat. Vi tror på att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet som skapar värde inte bara för vårt företag utan också för samhället. Genom att ta ansvar för vår ekonomiska påverkan strävar vi efter att vara en positiv kraft för långsiktig hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Arterios Tzatziki - Dipp - Yoghurt
Screenshot 2023-09-19 200513.png

Vi inser att vår framgång är nära förknippad med det välbefinnande och engagemang hos våra medarbetare och de samhällen vi verkar i. Därför värnar vi om mänskliga rättigheter, främjar en inkluderande arbetsmiljö och stödjer lokala initiativ som förbättrar människors liv.

Socialt ansvarstagande

Arterios Yoghurtbaserade produkter
Arterios Produkter

Vi är fast beslutna att vara goda förvaltare av miljön. Genom att minska vår klimatpåverkan, förespråka för återvinning och investera i gröna teknologier strävar vi efter att minimera vår negativa inverkan på jorden och dess resurser.

Miljömässigt ansvar

Bild6.jpg

Kontakta Oss

bottom of page